Ring til os på 70 20 60 28

Priser

Nemmere bliver det bare ikke

MONTERING, PRISER & TEGNINGER

ALLVIEW carporte og redskabsskur leveres inklusiv standard montering* og fundament. Du bestiller din carport og vælger en ønsket monteringsdag. Nemmere bliver det bare ikke.

Og prisen? Den er 30-50% billigere end tilsvarende carporte på markedet.

*STANDARD MONTERING INKL. FUNDAMENT OMFATTER:

 • Montering inden for ca. 30 dage efter bestilling. Der tages dog forbehold for spidsbelastning, vind og vejr, sygdom samt udsolgte produkter.
 • Der bliver aftalt en uge hvor vi planlægger at montere den nye carport og/eller skur. Carporten og/eller skur bliver leveret mellem 1-5 dage inden den aftalte monteringsdag.
 • Vi kommer og laver fundamenter til carport/skur ca. en uge inden selve monteringen af carporten/skuret. Vær opmærksom på om regnvandet skal løbe til den ene eller anden ende af carporten. Dette er vigtigt at gøre opmærksom på inden montering af hensyn til placering af fundamenter. Afledning fra carportens eller skurets nedløbsrør indgår ikke i monteringen. Kunden skal selv få koblet carportens nedløbsrør til eksisterende brønd eller faskine ved hjælp af egen kloakmester.
 • HUSK: Det skal være muligt at grave i jorden med en spade. Såfremt der er større objekter nede i jorden (store sten, rødder eller lign.) vil der kunne være et ekstra tidsforbrug på etablering af fundamenterne hvilket afregnes udover den aftalte fast pris. Der skal være ryddet på området, hvor carporten skal monteres. Og der skal være adgang til 220V strøm samt vand.

FORBEHOLD

 • Hvis der er krav om byggetilladelse, skal du have den klar, inden vi monterer carporten. Det er altid kundens ansvar at sørge for at undersøge og ansøge om evt. byggetilladelse.
 • Er jorden meget hård, eller hvis der er store rødder, sten og andre emner, som skal graves op/fjernes, før der kan lægges/støbes fundament, bliver der afregnet for ekstra medgået tid.
 • Hvis der ikke kan monteres på den aftalte monteringsdag – og årsagen ikke skyldes forhold fra vores side – afregnes der kr. 5.000,- inkl. moms for forgæves kørsel og mistet arbejdstid.
 • Du kan aflyse eller flytte en aftalt monteringsdag med 48 timers varsel. Ved senere aflysning beregnes kr. 5.000,- inkl. moms for mistet arbejdstid/planlagt arbejde.
 • Monteringsholdet kan aflyse en montering, hvis det skønnes, at vejrforholdene ikke er egnet til montering (kraftig regn, blæst eller tordenvejr) eller hvis der opstår sygdom. I så fald får du ikke ydet kompensation, men vi sørger for at aftale en ny monteringsdato, som vil ligge inden for få dage.
 • Regnvand fra tagrender/nedløbsrør ledes ud til overfladen. Det er kundens ansvar at sørge for bortledning til faskine eller regnvandsbrønd såfremt der er krav til dette.
 • Hvis der ligger fliser eller sten hvor der skal etableres fundamenter, så flytter vi de fliser/sten der skal til for at vi kan grave og støbe fundamenter. Det er kundens ansvar at lægge fliser/sten tilbage efter etablering af fundamenter.
 • Overskydende jord fra gravning til fundamenter skal kunden selv bortskaffe.
 • Emballage (stor trækasse samt pap og beskyttelsesfolie) skal kunden selv bortskaffe. Vores montører rydder pænt op og ligger affald i plastposer, men det er kundens ansvar at bortskaffe disse.
 • Hvis der er et større fald på grunden hvor carport/skur skal monteres, kan det være nødvendigt at undersænke fundamenter eller støbe fundamenter over terrænhøjde for at kompensere for dette. Hvis der skal støbes fundamenter over terrænhøjde tilkommer der en ekstraomkostning på kr. 1.500,- inkl. moms pr. fundament. Det vil typisk være 2 fundamenter der skal støbes over terræn ved stort fald over terrænet.
 • Hvis carporten skal monteres hvor der er sandjord, skal vi typisk ind og sikre fundamenterne med jordskuer for at fundamenterne bliver hvor de sættes. Der vil så være en méromkostning på kr. 1.250,- for hver jordskrue der skal monteres.
 • Det vil altid være bedst hvis der ligger eksisterende belægning dér hvor carporte/skur skal monteres. Hvis der ikke er etableret belægning dér hvor carport/skur skal monteres, er det kundens ansvar at afsætte den færdige terrænhøjde (altså højde efter at der er etableret den færdige belægning. Vi tager ikke ansvar for korrekt afsætning i højden af carport/skur hvis der ikke er belægning hvor carporten skal monteres.
 • Hvis kunden fortryder sit køb efter at produkterne er leveret, men inden montering, så er alle fragtomkostninger for kundens regning. Fragt skal foretages med kranbil af hensyn til produkternes størrelse og vægt. Vi kan være behjælpelig med at arrangere fragt tilbage til lager. En returnering af en carport vil typisk koste kr. 3.750,- inkl. moms (dette gælder for fragten tur/retur).
 • Det er kundens ansvar at sørge for at markere el-ledninger, kloakrør, IT-& Telekabler m.m. og henvise placering af carportens placering så gravearbejdet til fundamenter ikke støder på disse ting nede i jorden. Enhver skade på kabler og rør er for kundens egen risiko og skal dækkes af kunden eller dennes forsikring.
 • Vi anbefaler at man henter en ledningsplan i Ledningsejerregistret (www.ler.dk) således at man er helt opdateret på hvor rør og ledninger går på grunden. Vær opmærksom på at det kan tage op til 5 dage at få opdaterede tegninger tilsendt fra dette arkiv.

CALUX single

CALUX single carport
Kr. 44.999,- (inkl. moms og standard montering)

CALUX single m/ endevæg
Kr. 54.999,- (inkl. moms og standard montering)

CALUX single m/ endevæg i perforeret stål
Kr. 54.999,- (inkl. moms og standard montering)

 

CALUX single m/1 sidevæg
Kr. 51.499,- (inkl. moms og standard montering)

CALUX single m/1 sidevæg i perforeret stål 
Kr. 51.499,- (inkl. moms og standard montering)

CALUX single m/skur
Kr. 85.999,- (inkl. moms og standard montering)

CALUX dobbelt

CALUX dobbelt carport
Kr. 59.999,- (inkl. moms og standard montering)

CALUX dobbelt m/ endevæg
Kr. 73.499,- (inkl. moms og standard montering)

CALUX dobbelt m/ endevæg i perforeret stål
Kr. 73.499,- (inkl. moms og standard montering)

CALUX dobbelt m/1 sidevæg
Kr. 66.499,- (inkl. moms og standard montering)

CALUX dobbelt m/1 sidevæg i perforeret stål
Kr. 66.499,- (inkl. moms og standard montering)

CALUX dobbelt m/skur
Kr. 108.999,- (inkl. moms og standard montering)

CUBUS single

CUBUS single carport
Kr. 50.999,- (inkl. moms og standard montering)

CUBUS single carport m/ endevæg
Kr. 56.999,- (inkl. moms og standard montering)

CUBUS single carport m/ endevæg i perforeret stål
Kr. 56.999,- (inkl. moms og standard montering)

CUBUS single carport m/1 sidevæg
Kr. 58.999,- (inkl. moms og standard montering)

CUBUS single carport m/1 sidevæg i perforeret stål
Kr. 58.999,- (inkl. moms og standard montering)

CUBUS single carport m/skur
Kr. 92.999,- (inkl. moms og standard montering)

CUBUS dobbelt

CUBUS dobbelt carport
Kr. 69.999,- (inkl. moms og standard montering)

CUBUS dobbelt carport m/ endevæg
Kr. 78.999,- (inkl. moms og standard montering)

CUBUS dobbelt carport m/ endevæg i perforeret stål
Kr. 78.999,- (inkl. moms og standard montering)

CUBUS dobbelt carport m/1 sidevæg
Kr. 77.999,- (inkl. moms og standard montering)

CUBUS dobbelt carport m/1 sidevæg i perforeret stål
Kr. 77.999,- (inkl. moms og standard montering)

CUBUS dobbelt carport m/skur
Kr. 124.999,- (inkl. moms og standard montering)

CUBIC Redskabsskur

CUBIC redskabsskur
Kr. 43.999,- (inkl. moms og standard montering)

LED lyspakke til CUBIC redskabsskur (4 stk. lyskasser, elektronikboks, sensor og solpanel)
Kr. 9.999,- (inkl. moms og standard montering)

CARAT Skraldeskjul

CARAT Skraldeskjul 2
Kr. 4.495,- (inkl. moms)

CARAT Skraldeskjul 3
Kr. 5.495,- (inkl. moms)

Bestil din nye carport i dag

Send din ordre eller forespørgsel på montering i dag og så vender vi tilbage hurtigst muligt

Skriv til os

Har du et spørgsmål eller lignende, så er du meget velkommen til at kontakte os.